Telia kjøper Phonero

frifart4

Phoneros aksjonærer har signert avtale med Telia om salg av 100% av aksjene i selskapet. Avtalen er nå godkjent av konkurransetilsynet.

I mer enn 8 år har vi vært en viktig utfordrer til de etablert teleaktørene i det norske bedriftsmarkedet. Vi har utfordret på både pris, kundeservice, produkter og tjenester.

Det har gitt oss posisjon som en sterk utfordrer til netteierene og en kundebase på 200.000 mobilabonnement i bedriftsmarkedet og offentlig sektor.

Som et datterselskap av Telia skal vi fortsette å utfordre. Som kunde vil du oppleve et enda mer offensivt Phonero som skal fortsette å lansere markedsledende produkter og tjenester, i kombinasjon med god dekning.

Telia har over lang tid bygget ut Norges beste 4G-nett, og har dokumentert landets beste 4G-dekning. I tillegg vil Phonero og Telia i løpet av 2017 lansere spennende løsninger for innendørsdekning. Det vil gi ytterligere økt dekning sammenlignet med i dag.  

Du som kunde fortsetter å benytte tjenestene som normalt, og priser og produkter forblir de samme. Phonero vil i løpet av første halvår 2017 komme tilbake med nærmere informasjon.

Spørsmål og svar

Overgangen til Telias mobilnett vil skje i løpet av andre halvår 2017.

Telia har dokumentert landets beste 4G-nett (https://www.tek.no/artikler/test-dekningstest-norges-storste-test-av-mobildekning/277366) med støtte for Tale over 4G og Tale over WIFI. I løpet av noen måneder åpnes det også for Phoneros kunder. Phoneros kunder vil bli overført til Telia sitt mobilnett i løpet av andre halvår 2017. Mer konkret informasjon vil komme i løpet av første halvår. Alle tjenester vil videreføres som i dag.

Ja, dette gjøres i forbindelse med at kundene våre overføres til Telia sitt nett siste halvår i 2017. Vi vil komme med mer informasjon og din bedrift vil bli varslet i god tid i forkant av byttet.

I dag er Telenors og Telias dekning like bra. Telia har dokumentert landets beste 4G-nett (https://www.tek.no/artikler/test-dekningstest-norges-storste-test-av-mobildekning/277366) med støtte for Tale over 4G og Tale over WIFI. I løpet av noen måneder åpnes det også for Phoneros kunder. Det vil gi ytterligere økt dekning.

Telia har dokumentert landets beste 4G-nett (https://www.tek.no/artikler/test-dekningstest-norges-storste-test-av-mobildekning/277366) med støtte for Tale over 4G og Tale over WIFI. I løpet av noen måneder åpnes det også for Phoneros kunder. Det vil gi ytterligere økt dekning innendørs. Ved behov kan Phonero foreta innendørs dekningssjekk for å vurdere behovet for utbedring.

Alle dagens tjenester, produkter og priser blir videreført.

Abonnementet ditt forblir uendret.

Alle dagens tjenester, produkter og priser blir videreført

Du vil fortsatt få faktura fra Phonero og det blir ikke endringer på din faktura.

Du skal fortsatt ta kontakt med Phonero på telefon 04500 eller via vårt kontaktskjema på phonero.no.

Kontakt oss på 04500 ved eventuelle spørsmål.